Kişisel Bilgiler

Doğum yılı: 1982
Doğum yeri: Kayseri
Yabancı dil: İngilizce

Eğitim

  • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2000-2006
  • Uzmanlık: Yeditepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2008-2014

Çalıştığı Kurumlar

  • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
  • Çorlu Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

  • Estetik Cerrahi
  • Piezo Rinoplasti
  • Saç Ekimi
  • İleri Yara Bakımı ve Teknikleri
  • Noninvaziv Teknikler

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

Bingöl UA, Aydın B. Keloid Tedavisinde Kullanılan Radyoterapi Sonrası Gelişen Çoklu Bazal Hücreli Karsinom Olgusu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-149, S116, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Çınar C, Arslan H, Aydın B, Uluç BO. Serbest Kas Flebinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Sarkom. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-055, S 99, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Akne Sonrası Gelişen Bilateral Simetrik Çok Sayıda Keloid: Nadir Görülen Bir Olgu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-342, S152, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Dirençli El Siğillerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: ND:YAG Lazer 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-205, S126, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Sönmezoğlu M, Aydın B, Bingöl UA. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Major Amputasyon Oranını Arttıran Nedenlerin İncelenmesi. 3. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, S 237, İstanbul, 08 Mayıs – 10 Mayıs 2014.

Dogan M, Onar C, Aydın B, Gümüştaş S. May peripheral angioplasty reduce rehospitilization rates in diabetic foot ulcer. 7. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, , İstanbul, Mart 2016.

Kizilcik N, Bilgen S, Menda F, Türe H, Aydın B, Kaspar EC, Koner O. Comparison of Dexamethasone-Dimenhydrinate and Dexamethasone-Ondansetron in Prevention of Nausea and Vomiting in Postoperative Patients. Aesthetic Plast Surg. 2017 Feb;41(1):204-210. 


Tüm Uzmanlık Üniteleri :

  • Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi